Långt tidigare än Kjell´s Tryckeri startade 1989 var kanske den grafiska branschen inte den snällaste mot naturen. Men Vi har alltid arbetat för ett ansvarsfullt miljöarbete.

Vi uppfyller idag kraven för Svanen-märkning. Ambitionen är att kontinuerligt sträva efter ytterligare förbättringar. Metoder, material och kemikalier, som innebär en mindre belastning på miljön, prioriteras framför i övrigt likvärdiga alternativ.

Sedan 2014 använder vi inga framkallningsvätskor. Vi ser miljöaspekterna som en viktig del av våra relationer till leverantörer och kunder.

Färgrester & Rengöringstrasor hämtas av Infinitum. Pappersspill hämtas av Infinitum för återvinning.

miljo

Vegetabiliska Färger. De färger vi köper in är vegetabiliska. Klorfritt Miljömärkt Papper. I den mån vi får bestämma använder vi bara Miljömärkta papper.

”Lättflyktigt” Lösningsmedel. Användningen av ”lättflyktiga” lösningsmedel kommer att minska (har redan gjorts till stor del med vår moderna maskinpark).

Att miljömässigt alltid ligga snäppet bättre än vad miljökriterierna kräver. Vårt miljöarbete dokumenteras!

Har ni några frågor eller ideér går det bra att kontakta mig:
Niklas Forsebrand, miljöansvarig.